Naši veći poslovi:

Obrtnička zadruga Karlovac
Obrtnička štedno-kreditna zadruga
Hospicij i svećenički dom u Rijeci
Veleučilište u Karlovcu
Hotel Frankopan Duga Resa
Jadranski Galenski Laboratorij
Dječji vrtić u Viru
Nacionalni park Krka - Drniš
Crkva u Srdočima (Rijeka)
Parkiralište u Slunju - montažne drvene kuće
Dječji vrtić na Turnju (Karlovac)
OŠ u Mariji Gorici kod Zaprešića
Centar za socijalnu srkb - Rijeka
Centar za rehabilitaciju - NADA, Karlovac
Opća bolnica Karlovac (rodilište, dječji odjel i abdominalna kirurgija)
Sportska dvorana u Slunju
Đački dom u Korenici
OŠ "Braća Seljan", Karlovac
OŠ Generalski stol
Knjižnica i gradska čitaonica u Hrvatskoj Kostajnici
Samostan i duhovni centar "Sestara Milosrdnica" Lužnica, Zaprešić
Dom za djecu "Vladimir Nazor", Karlovac
Župni dvor Župe Presvetoga srca Isusovog, Karlovac
Obiteljska kuća Boljkovac, Ilovac
Gradski muzej Karlovac
Državni arhiv Karlovac
Vodopriverda Karlovac
Alstom Karlovac
DVD Hrvatska Kostajnica
Šumarija Jastrebarsko
Gavranović centar Dubovac, Karlovac
OŠ "Stjepan Radić" Bibinje
OŠ u Žakanju
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac
Mauzolej na gradskom groblju Dubovac, Karlovac
Mrtvačnica u Viru
Mlinice u Rastokama
Stari Grad Ozalj
Dječji vrtić u Učeničkom domu "Blaž Lorković", Duga Resa.
Miagra d.o.o, poslovna zgrada u Ivanić gradu
Dom sestara kćeri Marije pomoćnice, Rijeka
Zgrada Općine, Starigrad Paklenica

Logo obrta